loader
یکشنبه 27 آبان 1397

بخشداری مرکز

بازدید بخشدار مرکزی پلدشت از روستاهای تابعه

چهارشنبه 09 آبان 97  | 09:08:22

در جریان بازدید دوره ای از روستاها و بررسی مسائل و مشکلات موجود در آنها یاسر محمد زاده بخشدار مرکزی از روستاها...


//

// بخشدار مرکزی

سوابق تحصیلی 

//

آدرس بخشداری :

//

شماره های تماس :

// //

  دورنگار :

//

  پست الکترونیکی :

//