امیر حسین قره یاقی کشتی گیر نوجوان پلدشتی که بعنوان تنها نماینده استان آذربایجانغربی در مسابقات بین المللی کشتی جام یادگار امام (ره) شرکت کرده بود توانست حریفان خود را از اوکراین، ترکیه ،تاجیکستان و آسیای غربی شکست دهد و در این دوره از مسابقات بخوبی  بدرخشد که از طرف روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت این بردهای شیرین را به جامعه ورزش شهرستان بویژه خانواده محترم این نوجوان پهلوان تبریک عرض می نماییم.