علی اصغر زاده مدیر جهاد کشاورزی پلدشت در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: 1177 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت محصول کلزا رفته بود که از این اراضی 2250 تن کلزا برداشت شده است که این میزان نسبت به سال گذشته 800 درصد افزایش داشته است .وی افزود: 47 درصد کل تولید کلزا استان در شهرستان پلدشت انجام یافته و از لحاظ عملکرد خرید این محصول 58 درصد استان را به خود اختصاص داده ایم.
مدیر جهاد کشاورزی پلدشت در ادامه به اجرای پروژه های آب رسانی تحت فشار در 30 هزار هکتار از اراضی این شهرستان اشاره و خاطر نشان کرد : این طرح ها با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان در حال اجراست و از پیشرفت 30 درصدی برخوردار هستند.
اصغر زاده کشت قالب شهرستان پلدشت را گندم عنوان کرد و گفت: از 17 هزار هکتار اراضی زیر کشت 9 هزار هکتار گندم بصورت آبی و دیمی کشت شده است که پیش بینی میشود 23 هزار تن از این محصول تولید شود و از آغاز فصل برداشت تاکنون 16 هزارو 500 تن گندم کشاورزان پلدشت خریداری شده است.
مدیر جهاد کشاورزی پلدشت در پایان کل تولیدات محصولات زراعی این شهرستان را 110 هزار تن عنوان کرد.