ایرج آزادی مدیر پایانه مرزی پلدشت آمار کامیون های خروجی از پایانه مرزی این شهرستان رادر تیرماه سالجاری 2 هزارو 573 دستگاه عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد افزایش داشته است.
آزادی افزود: در این مدت یکماهه 9 هزارو 707 مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی شهرستان پلدشت تردد کرده اند.