به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، تیمور زاده سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 ماکو گفت: از آغاز فصل برداشت گندم تا 13 مرداد ماه سالجاری 18 هزارو 569 تن از گندم کشاورزان شهرستان پلدشت خریداری شده است.
وی افزود : 12 هزارو 829 تن از این گندمها توسط کارخانه تعاونی 13 ماکو و 5 هزارو 740 تن توسط اتحادیه های مراکز خرید تعاون روستایی شهرستان پلدشت خریداری شده است.
تیمور زاده خاطر نشان کرد: چک لیست پرداخت گندم کشاورزان بصورت روزانه استخراج و جهت پرداخت وجه به بانک کشاورزی تحویل میگردد.