به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، اکبر عبدالله نژاد در مراسم گرامیداشت روز روستا و عشایر با اشاره به نقش واهمیت وجایگاه روستا و روستانشینان در امر تولید ، کشاورزی و رونق وشکوفایی اقتصادی گفت: امروزه در بسیاری از کشورها توسعه روستایی به عنوان راهبرد اصلی توسعه ملی و تامین نیازهای اساسی جامعه تلقی می شود.لذا در این راستا برنامه ریزی های دقیق و مدون جهت اجرای برنامه های توسعه انجام می دهند .
فرماندار پلدشت اظهار داشت: توسعه روستایی ، نقش بسیار اساسی در بهبود زندگی اجتماعی واقتصادی جامعه وکاهش فقر ایفا می کند و در کشور ما هم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی توجه جدی به روستاها شده است .
عبدالله نژاد در ادامه سخنان خود گفت: حدود 70 درصد جمعیت شهرستان پلدشت در مناطق روستایی سکونت دارند. از طرف دیگر اشتغال غالب شهرستان مربوط به بخش کشاورزی می باشد.بنابراین ارتقاء و بهره وری در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه نقش بسیار مهمی در میزان تولید ملی خواهد داشت سبب ایجاد اشتغال وتامین معیشت قشر روستایی منطقه خواهد شد.