همزمان با سراسر کشور مرحله دوم جشن عاطفه ها با هدف توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس شهرستان پلدشت برگزار شد.