اکبر عبدالله نژاد در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره گاز پلدشت که با حضور سعیدی معاون بهره برداری گاز استان برگزار شد گفت: در حال حاضر در 39 روستای این شهرستان عملیات گاز رسانی در حال اجراست و 10 روستای دیگر در مرحله پیمان سپاری میباشد.
در ادامه این مراسم از خدمات رسول نسبت رئیس قبلی اداره گاز پلدشت قدردانی و علی عباس زاده بعنوان رئیس جدید گاز شهرستان پلدشت معرفی شد.
معاون بهره برداری شرکت گاز استان: 672 روستای استان آذربایجانغربی از گاز طبیعی بهره مند هستند.
سعیدی معاون بهره برداری شرکت گاز استان در آئین تکریم و معارفه رئیس گاز پلدشت که در محل دفتر کار فرماندار شهرستان برگزار شد گفت: امسال در 496 روستای استان آذربایجانغربی عملیات گازرسانی با اعتباری بالغ بر 184 میلیارد تومان درحال اجراست که با اتمام این طرح ها روستاهای بهره مند از گازطبیعی استان از 672 روستا به یک هزارو 168 روستا افزایش خواهد یافت.