همایون حمیدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت در جلسه جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان این بیماری را یک نوع بیماری ویروسی معرفی کرد و گفت: این بیماری در فصول سرد سال فعال میگردد.
وی گفت: در راستای بازدیدها و مراقبتهای فعال و غیر فعال که بصورت مستمر در سطح شهرستان صورت میپذیرد خوشبختانه هیچ گونه بیماری آنفلوآنزای پرندگان دیده نشده است.
حمیدی در پایان نمونه برداری از طیور در سطح روستاهای شهرستان بویژه روستاهای حاشیه رودخانه ارس،مراقبت و پایش پرندگان وحشی مهاجر ،نظارت بر واحدهای عرضه مرغ و تخم مرغ، جمع آوری عرضه گوشت مرغ و پرندگان زنده در هفته بازار و برگزار کلاسهای آموزشی و توجیهی در سطح واحدهای مرغداری و روستاها را از اقدامات شبکه دامپزشکی شهرستان در راستای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلو آنزای پرندگان معرفی کرد.