جلسه اشتغال بانوان پلدشت به ریاست حبیب زاده معاون فرماندار شهرستان و با حضور دستگاه های متولی و بانوان کارآفرین برگزار شد.
معاون فرماندار پلدشت در این جلسه گفت: اقتصاد مقاومتی در واقع یک گفتمان ملی است و هدف آن مقاوم سازی اقتصاد کشور است.
صادق حبیب زاده اظهار داشت: هدف ما اشتغالزایی و افزایش تولید است و با توجه به شعار سال ،اهمیت این موضوع بیش از پیش است.
معاون فرماندار پلدشت با اشاره به این موضوع که نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می دهند، افزود: یکی از برنامه های اشتغال، اشتغال فراگیر است که شامل تمامی گروه های سنی است.
حبیب زاده گفت: پلدشت با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل ها فراوان می تواند میتواند زمینه ساز اشتغال بسیاری از مردم منطقه خصوصا بانوان باشد.
وی افزود: قالی بافی،گلیم بافی، فرش بافی و پرورش قارچ گوشه ای از شغل هایی است که می توان در روستا راه اندازی کرد.
معاون فرماندار پلدشت اظهار داشت: متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال زایی می توانند تا آخر خرداد ماه با مراجعه به سایت کارا در این سایت ثبت نام کرده وبعد از طی فرایندهای لازم نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
ستار رحیم زاده رئیس اداره کار،رفاه و تامین اجتماعی پلدشت نیز در این جلسه طی ارائه گزارشی میزان اعتبارات اشتغال روستایی این شهرستان را 168 میلیارد تومان عنوان کرد وگفت: از سال گذشته تاکنون 23 طرح اشتغالزایی به کارگروه اشتغال ارائه شده است و در این مدت 3 میلیاردو 90 میلیون تومان در این راستا جذب شده است
وی گفت: در زمینه اشتغال فراگیر نیز دو طرح بزرگ با اعتباری بالغ بر 8 میلیاردو 200 میلیون تومان جهت تصویب به کارگروه اشتغال استان ارسال شده است.
رحیم زاده در پایان افزود: این تسهیلات در مرحله اول یکسال تنفس داشته و بازپرداخت آن 6 ساله میباشد.