سرهنگ داوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت در جلسه هماهنگی برنامه های ستاد سوم خرداد خبر داد : همزمان با سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر بهره برداری از بهداری ولایت سپاه پلدشت آغاز خواهد شد .
وی افزود در این درمانگاه خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارایه میگردد