حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجانغربی در بدو ورود به شهرستان پلدشت مورد استقبال عبدالله نژاد فرماندار شهرستان .بخشدار مرکزی و جمعی از مسولین دستگاه های اجرایی شهرستان قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی در این سفر از طرح های آبیاری تحت فشار اراضی دشت نازک و یارآغلی و محصولات کشاورزی دشت نازک پایاب سد آق چای بازدید نمود.