جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان پلدشت به ریاست اکبر عبدالله نژاد در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
فرماندار پلدشت در این کارگروه با اشاره به اینکه بحث آسیب های اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده ،گفت: ایشان همه قوا را در باره این مسائل مسئول معرفی نموده اند و تاکید فرموده اند که هیچ کس نمی تواند خود را مبرا از مسئولیت بداند و اولویت های ایشان برای کاهش آسیب های اجتماعی مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد ، طلاق ، مبارزه با بزهکاری می باشد .
عبدالله نژاد افزود: از جمله مهمترین چالش ها و آسیب های اجتماعی کشور ما که جامعه شناسان و صاحب نظران نیز بر آن اجماع دارند، بیشتر نشات گرفته از مشکلاتی است که اعتیاد، بیکاری، طلاق ، تهاجم فرهنگی و غیره برجامعه تحمیل می نماید و این مشکلات باعث می‌شوددرون خانواده باناهماهنگی وعدم ثبات روبه‌روشود و پیوستگی ووابستگی رامیان افرادش به بیشترین شکل ممکن کاهش میدهد و این همان دردی است که ریشه‌کن کردنش جزبافرهنگ‌سازی وهمچنین ترمیم پایه‌های اقتصادی کشورامکان‌پذیرنخواهدبود.
فرماندار پلدشت در ادامه مهم‌ترین آسیب‌ های اجتماعی کشوررا اعتیاد، طلاق و چالش تهاجم فرهنگی و غرب گرایی معرفی کرد و اظهارداشت: آنچه که قابل ذکر می باشد این است که داشتن اندیشه نوبرای کنترل آسیب‌ها کافی نیست واین اندیشه‌های نو بایدبه اذهان شهروندان‌ و آحاد جامعه منتقل شود بنابرای نبایدخودرا ازتعصب فقدان آسیب رهاکنیم وبایدجامعه را ازوجودآسیب آگاه نماییم.