بمناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار اکبر عبدالله نژاد طی مراسمی با تبریک این روز به خبرنگاران شهرستان از زحمت آنان در راستای رساندن اخبار و رویدادهای شهرستان به مردم تقدیر و تشکر نمود.