✅ بهره برداری از 17 طرح عمران روستایی و دو واحد مسکن مددجویی بهزیستی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان پلدشت آغاز شد . برای اجرای این طرحها در مجموع 600 میلیون تومان هزینه شده است .