اکبر عبدالله نژاد فرماندار پلدشت صبح امروز در جریان دیدار پرویز ساطان زاده معاون توسعه نیروی انسانی سازمان صنعت،معدن و تجارت با وی با اشاره به اینکه بازرسی از واحدهای صنفی و کنترل بازار یکی از ابزارهای نظارتی است گفت: باید به این امر بصورت جدی پرداخته شود زیرا عدم نظارت کافی و جدی باعث عدم ثبات در بازار گردیده و نارضایتی مردمی را فراهم می آورد.
فرماندار پلدشت در ادامه با اعلام نارضایتی خود از نحوه بازرسی از واحدهای صنفی اظهار داشت : وضعیت بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان در حد ایده آل و مطلوب نیست و در این ارتباط باید اقدامات اساسی صورت پذیرد زیرا مردم از مسئولین انتظار دارند ثبات را در بازار برقرار نمایند.
عبدالله نژاد در پایان بر راه اندازی فروشگاه های رفاه در سطح شهرستانها و بازرسی مستمر از انبارهای کالاهای اساسی مردم تاکید کرد.
معاون توسعه نیروی انسانی سازمان صنعت معدن تجارت استان نیز در این دیدار از بازرسی مستمر و کنترل اجناس داخل انبارها مخصوصا انبارهای کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد و گفتت: با متخلفان بصورت جدی برخورد میگردد.
وی افزود در تلاش هستیم 30 نفر بعنوان بازرس جذب نماییم که این افراد برای نقاط محروم و شهرستانهای استان در نظر گرفته شده اند.