عبدالله نژاد در این جلسه یکی از جنبه های کالبدی پدافند غیرعامل را هنر استتار و اختفای امکانات، تجهیزات و منابع و مخازن مهم و حیاتی کشور از دید دشمن است عنوان کرد و اظهار داشت: رعایت این موضوع هم در زمان جنگ الزامی است و هم در زمان صلح؛ لذا در این راستا همزمان با اجرای هرگونه طرح عمرانی، ملاحظات پدافند غیرعامل نیز باید مراعات شود.
رئیس شورای پدافند غیرعامل پلدشت افزود: هشتم آبان ماه توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان سالروز پدافند غیر عامل نامگذاری شده است و امسال بعلت تقارن این روز با مراسم اربعین حسینی، شعار پدافند غیر عامل تحت عنوان (( پدافند غیر عامل، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی )) انتخاب شده است و با توجه به جنبه عمومی پدافند غیرعامل که آگاهی هر چه بیشتر اقشار مختلف جامعه را می طلبد، ضرورری است در راستای فرهنگ سازی و ارائه آموزش های موردنیاز، نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی توسط متولیان مربوطه اقدام شود.