رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی: مشارکت و حضور هر چه بیشتر مردم در انتخابات وحدت ملی را تقویت می کند